Stipendier

Nytt för detta läsår är att sexorna får ett stipendium om max 5000:- Stipendiet ska användas till någon form av aktivitet, t.ex scoutläger, sportscamp, ridläger eller dylikt. Stipendiet sökes under vårterminen i år 6, ansökan lämnas till rektor med förslag och motivering. Eleverna återvänder vid lämplig tidpunkt under kommande höst och redovisar sina upplevelser.