Skolskjuts

Vid skolskjuts ring eller skicka sms till Maggan på tel: 070-318 21 35. Vid ändring när det gäller skolskjuts, exempelvis vid sjukdom/friskanmälan, ring eller skicka sms till Maggan. Kom ihåg att meddela om ev. ändringar vad gäller eftermiddagsturen senast kl. 11.00 samma dag.