Skolskjuts

Vid skolskjuts ring eller skicka sms till Alex på tel: 070-337 11 38. Alex finns tillgänglig på telefon måndag-fredag mellan kl. 06.00-16.00. Vid ändring när det gäller skolskjuts, exempelvis vid sjukdom/friskanmälan, ring eller skicka sms till Alex. Kom ihåg att meddela Alex om ev. ändringar vad gäller eftermiddagsturen senast kl. 11.00 samma dag. Skicka helst sms, då Alex kan ha svårt att svara i telefonen under färd.