Skolskjuts

Vid skolskjuts ring eller skicka sms till Stefan på tel: 070-257 14 40. Stefan finns tillgänglig på telefon måndag-fredag mellan kl. 06.00-16.00. Vid ändring när det gäller skolskjuts, exempelvis vid sjukdom/friskanmälan, ring eller skicka sms till Stefan. Kom ihåg att meddela Stefan om ev. ändringar vad gäller eftermiddagsturen senast kl. 11.00 samma dag. Skicka helst sms, då Stefan kan ha svårt att svara i telefonen under färd.