Skola

Välkommen till Gårdeby skola!
Gårdeby skola är den lilla skolan där alla elever blir sedda av kompetent och engagerad personal.
Vi bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

Föräldrar och elever kan förvänta sig att all personal på Gårdeby skola strävar efter att ge alla elever en trygg och stimulerande miljö för utveckling och lärande.

– att vuxna och barn känner varandra väl
– att ge alla elever goda grundläggande kunskaper – som kan omsättas i teori och praktik – utifrån de mål som är uppsatta i läroplan (Lgr-11) och lokal arbetsplan
– att barnen respekterar och tolererar varandra
– att vuxna löser konflikter mellan eleverna direkt för att undvika mobbing
– att erbjuda natur- och musikprofil i verksamheten
– att eleverna får vara med att utforma en musikal med ett lärande tema

Naturprofil
I Gårdeby älskar vi naturen! Vår närmiljö erbjuder goda möjligheter till lektionstid utomhus, vilket vi ofta utnyttjar. Flera gånger i veckan startar vi dagen med rörelse utomhus, promenad/jogg eller lek.

Musikprofil
I Gårdeby älskar vi musik! Vi sjunger och spelar mycket tillsammans.
Mottot är att det ska vara kul med musik, alla ska kunna vara med. Det är sådeles inga krav på musikalitet eller förkunskaper, alla är välkomna!
En höjdpunkt är musikalen som vi har vartannat år, där alla elever deltar efter intresse och förmåga.
Vi har en Gårdeby låt som eleverna själva har varit med att skriva, spela in och filma .

Samverkan
Vi arbetar mycket med åldersövergripande temaarbeten dels för att skapa ”vi-känsla” och trygghet och dels för att ”alla kan lära av alla”, vi har alla något att bidra med!

Ansvar för skolans innehåll
Skolan drivs som en ekonomisk förening. Ansvarig för driften är styrelsen. Styrelsen formulerar uppdrag till rektor som är operativt ansvarig för verksamheten. Juridisk, pedagogisk, ekonomisk och personaladministrativ kompetens finns representerad i styrelsen, så även kunskap och kännedom om Gårdeby socken och dess historia. I styrelsen sitter ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Minst tre av styrelsens medlemmar bör vara föräldrar till barn/elever på förskolan/skolan.