Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan sker på följande sätt:

Skolan: Ringer eller skickar sms till fritidshemmets telefon: 0735-17 10 57

Förskolan: Ringer eller skickar sms till förskolans telefon: 070-337 11 69 alternativt skickar en anteckning i Tyra. Friskanmälan sker senast kl. 14.00 dagen innan barnet beräknas komma tillbaka till förskolan.