Om Gårdeby Friskola

Gårdeby Natur– och Musikskola drivs som en ekonomiskt förening helt utan vinstintresse. Vårt mål är en skola med hög pedagogiskt kvalité, små elevgrupper och lärartäthet. Vårt motto: ”Se varje enskilt barn och möta individens behov på den individuella nivån för att utmana eleven till lärande och personlig utveckling.”

Gårdeby Natur- och Musikskola är en skola för dig som ser Natur och Musik som positiva, motivationshöjande och engagerande inslag under skoldagen. Naturen utnyttjar vi genom att använda vår lantliga utomhusmiljö i undervisningen som ett naturligt inslag. Vi har fysisk aktivitet utomhus varje morgon för att sedan starta skoldagen med bästa förutsättningarna för lärande.

Natur är en av två profiler i vår verksamhet. Vi ser djur som ett viktigt inslag i vår Naturprofil och vi är stolta att vara den enda skolan i Söderköpings kommun som har en skolhund? På skolan har vi även sköldpaddor och fiskar. Eleverna är med och sköter om våra djur.

Musik är vår andra profil som vi låter genomsyra verksamheten på ett lekfullt sätt. Vi använder musik som ett verktyg för att skapa rätt sinnesstämning under både lugna och mer aktiva undervisningspass.

Ibland bryter vi av undervisningen med en sång för att få nya krafter att fortsätta jobba. Vi sjunger i kör ett par gånger i veckan, sjunger med hela skolan en gång i månaden som vi kallar för ”Hela huset sjunger” samt erbjuder eleverna att spela i ett elevband under mellanstadietiden.  

Gårdeby Natur-och Musikskola är en liten skola där ALLA barn blir sedda som en egen individ och där skolan på ett bra sätt kan möta individens behov med våra specifika profiler som stöd.

Gårdeby Natur-och Musikskola är en skola med personal som har stort engagemang för sitt uppdrag och för ditt barn.

Välkommen!