Fritidshem

Gårdeby Natur- och Musikskolas fritidshem erbjuder verksamhet från kl. 6.15 – 8.00 och under eftermiddagar 13.00 – 18.00. Med undantag för lovdagar då vi håller öppet hela dagen från 6.15 – 18.00.

Fram till frukost hålls morgonfria i fritidshemmets hemvist på
entréplan i skolhuset.
Frukost serveras klockan 7.30 i skolans matsal.
Klockan 7.45 får barnen börja duka undan och därefter börja sin skoldag med en kort morgonrast på skolgården.

Efter skoldagens slut tar fritidsverksamheten sin början.
Fritidsverksamheten bedrivs mycket utomhus, i anslutning till vår egen skolgård, men också i naturen och närområdet runt skolan. Inomhus håller verksamheten till i entréplan i skolbyggnaden. Även skolans, lekhall, musikrum och bibliotek är lokaler som fritidshemmet har tillgång till.
Då vi är en mindre enhet samarbetar vi mycket med förskolans verksamhet och under
morgon och eftermiddagsfritids är förskolans avdelning ”Smultron” tillsammans med oss
vilket är de 5 åringar som sedan kommer att börja skolan vid varje nytt läsår.

Mellanmålet på fritids serveras kl.14.00.
För de barn som har omsorgstid efter 17.00 erbjuds frukt kl.17.15.
På fritidshemmet har vi som målsättning att från klockan 13.00 erbjuda en verksamhet med
minst två närvarande vuxna. Efter cirka 16.30 går fritidshemmets verksamhet samman med
förskolan.
Dagen avslutas vanligtvis utomhus eller i förskolans lokaler.