Elevhälsa

Skolsköterska: Sanela Alic
sanela.alic@norrkoping.se

Skolläkare: Goran Malkoc

Skolpsykolog: Lukas Kornfeld
lukas.kornfeldt@soderkoping.se

Kurator: Therese Czarnecki
therese.czarnecki@soderkoping.se

Specialpedagog: Kerstin Törnkvist
kerstin.tornkvist@icloud.com


Vi har även ett Trygghetsteam som består av två pedagoger som samarbetar med elevhälsoteamet kring förebyggande av diskriminering och kränkande behandling.
Trygghetsteamet består av:

Margareta Andersson
maggan@gardebyfriskola.se

Josefin Svensson
josefin.svensson@gardebyfriskola.se