Elevhälsa

Skolsköterskan Hanna Lycklander är hos oss varannan onsdag.
Ni når henne lättast via mail: hanna.lycklander@norrkoping.se.

Gårdeby skola är knuten till Söderköpings kommuns elevhälsovård.