Barn & Utbildning

Gårdeby Natur– och Musikskola drivs som en ekonomisk förening helt utan vinstintresse.
Vårt mål är en skola med hög pedagogiskt kvalité, små elevgrupper och lärartäthet.

Läs mer om våra verksamheter:

Förskola >
Skola >
Fritidshem >